Zaprojektujemy...

budynek

joss-woodhead-małe
 • projekty:
  • koncepcyjne
  • zagospodarowania terenu
  • budowlane
  • wykonawcze
 • budynki: mieszkalne, użyteczności publicznej, handlowe, rekreacji,
 • inwentaryzacje,
 • przebudowy, rozbudowy, modernizacje, remonty budynków istniejących,
 • zgłoszenia budów wiat, garaży, budynków gospodarczych itp.,
 • pomoc przy składaniu wniosków o warunki zabudowy,

 

wnętrze

christelle-bourgeois - małe
 • analiza rozwiązań funkcjonalnych,
 • opracowanie graficzne w różnych wariantach uszczegółowienia,
 • projekty całego mieszkania lub pojedynczych pomieszczeń,

otoczenie

2
 • roboty ziemne:
  • wykopy pod fundamenty
  • wązkie wykopy pod przewody
  • niwelacja terenu, skarpy
  • przygotowanie terenu pod budowę
 • usługi transportowe (HDS),
 • mała architektura:
  • mury oporowe typu ⌊
 • studnie chłonne,
 • drobne roboty wyburzeniowe,
 • oczyszczanie działki ze starych, elementów zagospodarowania (drzewa, krzewy, darń, murki, ogrodzenia itp.),
 • porządkowanie działki po budowie,
 • przygotowanie terenu przed brukowaniem (podbudowa),